Bardiensten

 

Wie moeten bardienst draaien?

Alle leden vanaf de 18-jarige leeftijd tot het jaar waarin zij 72 jaar worden. Met uitzondering van leden die door het bestuur zijn vrijgesteld van verplichte bardiensten.

Iedereen moet 9 uur bardienst draaien per kalenderjaar.

 

Wie mogen bardienst draaien?

Zoals hierboven vermeld zijn onze leden van 72 jaar of ouder vrijgesteld van de verplichte bardiensten. Deze vrijstelling respecteren wij. Toch mag u uw diensten wel op vrijwillige basis aanbieden. In het geval er onvoldoende capaciteit is, of in geval er geen bezetting anderszins kan worden gerealiseerd, doen wij graag een beroep op u.

Als leden meerdere bardiensten willen draaien, kunnen zij daar per extra dagdeel een vergoeding voor krijgen. Deze vergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2009 € 25,- (besluit Algemene Vergadering maart 2009) per extra dagdeel en geldt uitsluitend voor bardiensten die na indeling van alle verplichte bardiensten nog openstaan. Interesse? Geef u op bij het team Bardienstplanning via Opgave extra bardiensten


Wat houdt een bardienst in?

Tijdens een bardienst bent verantwoordelijk voor het verstrekken van dranken en worstenbroodjes en of tosti's e.d. aan de leden en niet leden die bij de bar komen. Ook behoort het schoon en netjes achterlaten van het paviljoen bij de bardienst. Denk hierbij aan tafels afdoen en schoon achterlaten, prullenbakjes op tafel leeg en schoon, theelichthouders schoon en gevuld, wanneer je weggaat verlichting uitmaken.

Binnenkort uw eerste bardienst?

Als u binnenkort uw eerste bardienst heeft kunt u 2 dingen doen:

  1. Loop eens een keer binnen als het paviljoen open is en er iemand anders bardienst heeft. Hij /zij kan u wegwijs maken en alles uitleggen.
  2. Vrijwel iedere ochtend is er iemand van de Facilitaire Commissie aanwezig. Ook zij kunnen u alles vertellen wat u moet weten.


Afkoop verplichte bardienst.

Ingeval u uw verplichte bardiensten niet kunt of niet wilt vervullen moet u, jaarlijks voor aanvang van het betreffende kalenderjaar, een hernieuwd verzoek voor afkoop indienen. Afkoop voor het gehele jaar is € 100,- indien doorgegeven vóórdat u heeft ingeschreven.

Het formulier voor een verzoek afkoop bardienst is alleen te vinden wanneer uw zich aanmeldt op de website en navigeert naar: 'Leden -> Bardiensten -> Afkoop bardienst' (zie afbeelding)

 


Hoe op te geven voor een bardienst?

Het is mogelijk zelf de gewenste bardiensten te plannen via Mijn LTC op onze website. Om in te loggen is u een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. Als u deze bent vergeten, of heeft u hieraan geen aandacht besteedt, dan kunt u uw inloggegevens nogmaals opvragen.

 

Verhindering.

Indien u verhinderd bent de door u ingevulde bardienst te vervullen dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Het makkelijkst is via de actuele bezetting te kijken welk lid op een gelijkwaardige dag en tijdstip bardienst draait. Via Tennismaatjes vindt u het telefoonnummer om dit lid te benaderen met de vraag te ruilen. Mocht dit lukken dan moet u de ruiling doorgeven, zie Bardienst ruilen. Indien ruilen niet lukt en het team bardienstplanning  moet iemand voor u inzetten dan wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 25,- per bardienst van 3 uur en € 37,50 per bardienst van 4,5 uur. In alle gevallen dient u de bardienst alsnog in te halen.

Als u, zonder dit te melden, niet op komt dagen (NoShow) wordt €40,- resp. €60,- in rekening gebracht. Tevens  wordt u in dit geval opnieuw voor een bardienst ingedeeld.


Bardienst ruilen.

Heeft u uw bardienst geruild met iemand anders? Log in op de website en via daar kunt u bardiensten ruilen. 

 

Weekendsleutel procedure.

Als u bardienst heeft in het weekend:

  • Tennispasje meenemen.
  • Kluiscode onthouden. (Deze wordt u separaat per email toegestuurd en wordt regelmatig gewijzigd!).

Aangekomen bij het paviljoen:

  • Open m.b.v. uw tennispasje de deur van de afhangruimte.
  • Boven het afhangscherm is een kluisje gemonteerd.
  • Toets de code in, haal er één van de sleutels uit (zaterdag resp. zondag) en sluit de kluis weer.
  • Open het paviljoen.

Haal ALTIJD (ook als het paviljoen al open mocht zijn) een weekendsleutel uit het kluisje want u of uw opvolger heeft die nodig BIJ HET AFSLUITEN! Na het afsluiten deponeert u de weekendsleutel in de daarvoor bestemde en gebruikelijke koker naast het slot voor het sluiten van de rolluiken (dus NIET in de brievenbus).  Mocht u uw tennispasje zijn vergeten, wacht dan even tot er een LTC-lid komt tennissen en vraag of u zijn/haar pasje mag gebruiken om de deur van de afhangruimte te openen.

LET OP: De kluis heeft een tijdslot en is geactiveerd tussen 09.00 uur en 10.00 uur. Derhalve is deze procedure uitsluitend voor de ochtenddienst in het weekend. Eventuele niet aansluitende middag- of avonddienst ontvangt de sleutel op het huisadres (één bezorgadres).

 

Openstellingsvoorwaarde paviljoen.

Blijf niet zomaar weg (NoShow) op een geplande bardienst. Een vervanger is niet makkelijk of tijdig gevonden. Het paviljoen zal dan gesloten blijven en U frusteert daarmee de organisatie en de medeleden.

Ruilen is toegestaan, maar uitsluitend door hiervan melding te maken. Een ruiling kan online worden gemeld.

Ingeval van NoShow op uw geplande dagdeel en u hebt niet voor vervanging zorggedragen wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 40,- per dagdeel (3 uur) bardienst en €60,- per dagdeel (4,5 uur) bardienst.  Bovendien zal de ledenpas kunnen worden geblokkeerd in het Digitaal Afhangsysteem. U bent tijdens deze blokkade niet baangerechtigd en u kunt derhalve geen tennisbaan reserveren.

De bardienstplanning wordt verzorgd door het bardienst planningsteam. Zij zijn bereikbaar via de e-mail [email protected].

In noodgevallen kunt u bellen naar 06 48 33 88 38.