Studentenlidmaatschap


Als student krijg je korting op de contributie voor seniorleden. Hierdoor betaal je als student hetzelfde contributiebedrag als een juniorlid. Lees hieronder hoe je in aanmerking komt.

Ons Huishoudelijk Reglement geeft aan wie wordt aangemerkt als student:
- Studenten, zij die door jaarlijkse overlegging van een kopie van een toekenningsbesluit studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep in Groningen of een kopie van hun inschrijving bij de onderwijsinstelling, beiden met een geldigheidsduur het verenigingsjaar betreffend, aantonen student te zijn.

Om voor dit studentenlidmaatschap in aanmerking te komen zijn enige voorwaarden gesteld in ons Huishoudelijk Reglement:
- Studenten dienen hiertoe jaarlijks, uiterlijk op 15 december van enig jaar, de studentenkorting aan te vragen door het sturen van een kopie van een van deze documenten aan de penningmeester. In geval van onduidelijkheid beslist het bestuur.

Contributie voor gezins- /samenlevingsverband betekent het op een adres wonen van ouders/opvoeders en jeugdleden alsook studenten die tot dat verband behoren.

In het jaar waarin je 18 jaar wordt hoef je geen studentenlidmaatschap aan te vragen. In dit jaar ben je wel seniorlid, maar de contributie voor een juniorlid wordt in rekening gebracht.

Indien je al ingeschreven bent als lid van LTC Uden en als je aan deze voorwaarden voldoet kan je nu een studentenlidmaatschap aanvragen.

Indien jij je nog niet als lid van LTC Uden hebt aangemeld, dan kun jij je via de normale manier aanmelden voor het studentenlidmaatschap. Op dit online formulier kan je aangeven dat je een studentenlidmaatschap wenst aan te gaan. Uiteraard moet je alsdan ook aan vorenstaande voorwaarden voldoen.

Aanvraag wijziging seniorlid naar studentenlid