Opzeggen van het lidmaatschap


Wilt u uw lidmaatschap van u of uw kinderen opzeggen? Vul dan onderstaand online formulier in.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Deze opzegging moet online worden ingediend bij de ledenadministrateur.

Opzegging lidmaatschap LTC Uden
Wenst zijn/haar lidmaatschap van LTC Uden op te zeggen met ingang van
Indien opzegging vanwege verhuizing naar buiten Uden moet het nieuwe adres worden aangegeven