Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon Sociaal veilige sportomgeving:

Het is belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige omgeving is. Een omgeving waar jij en zeker ook je kinderen kunnen rekenen op een respectvolle omgang met elkaar. Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij is, en niet beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Een omgeving waar geen sprake is van machtsmisbruik.

LTC Uden hecht er veel belang aan een sociaal veilige sportomgeving te zijn. Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder, bestuurder) zich dient te houden. Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie. Het bestuur van LTC heeft in 2015 besloten om voor onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.  

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij LTC die een probleem wil melden dat te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon is aangesteld door het bestuur en heeft ook regelmatig overleg met het bestuur. Van hieruit kan het bestuur stappen ondernemen om de sociale veiligheid bij LTC verder te verbeteren.

Vanaf november 2023 zijn de vertrouwenscontactpersonen bij LTC: Jeanette Angenent-Sinke, lerares LO in Beek en Donk, actief tennis- en padellid, getrouwd met Mark en moeder van twee dochters

Bert van der Laan, architect/bouwkundig projectmanager, actief tennislid bij LTC sinds 1995, getrouwd met Lieke en vader van een dochter en drie zonen Zij werken volgens de richtlijnen van de NOC*NSF: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

Hoe kun je de vertrouwenscontactpersonen bereiken?

De vertrouwenscontactpersonen van LTC zijn te bereiken via e-mail: [email protected], één van hen zal dan contact met je opnemen. Je kunt Jeanette of Bert ook telefonisch benaderen: 06-51 449 339 (Jeanette Angenent-Sinke) of 06 45 266 756 (Bert van der Laan)

In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk en zelfs wenselijk om direct contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Tel: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17.30 uur) Mail: [email protected] of anonieme chat (zie website NOC*NSF)