Vertrouwenscontactpersoon

Sociaal veilige sportomgeving: vertrouwenscontactpersonen LTC Uden 

Het is belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige omgeving is. Een omgeving waar jij en zeker ook je kinderen kunnen rekenen op een respectvolle omgang met elkaar. Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij is, en niet beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Een omgeving waar geen sprake is van machtsmisbruik.
LTC Uden hecht er veel belang aan een sociaal veilige sportomgeving te zijn.
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder, bestuurder) zich dient te houden. Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie.
Het bestuur van LTC heeft in 2015 besloten om voor onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij LTC die een probleem wil melden dat te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenscontactpersoon is aangesteld door het bestuur en heeft ook regelmatig overleg met het bestuur. Van hieruit kan het bestuur stappen ondernemen om de sociale veiligheid bij LTC verder te verbeteren.
Vanaf juli 2019 zijn de vertrouwenscontactpersonen bij LTC:

  • Jeanette Angenent-Sinke, lerares LO in Gemert, actief tennissend, moeder van twee dochters
  • Frans Schmitz, oud-directeur Udens College, actief tennissend.

Zij werken volgens de richtlijnen van de NOC*NSF.

 

Hoe kun je de vertrouwenscontactpersonen bereiken?

De vertrouwenscontactpersonen van LTC zijn te bereiken via e-mail: [email protected], één van hen zal dan contact met je opnemen.
Je kunt Jeanette of Frans ook telefonisch benaderen: 06-514 493 39 (Jeanette Angenent) of 06 - 225 226 59 (Frans Schmitz).

In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk en zelfs wenselijk om direct contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17.30 uur) of via de mail: