Het bestuur

Yves Luca :     Voorzitter    
Harold van Breemaat : Penningmeester    
Annemarie Mulders : Secretaris   [email protected]
Jean Louis van der Veen :

Vice-voorzitter
Voorzitter Toernooi commissie

 

 

Louis van Hoof : Voorzitter Facilitaire & Evenementen commissie   [email protected] 

vacant

:

Voorzitter PR&Marketing commissie

 

 

Jean Louis van der Veen : Voorzitter Technische commissie & jeugdcommissie    
Toon Muller : Voorzitter Ledencommissie    

Het bestuur vergadert 12x per jaar.

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar in maart wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af van haar werkzaamheden van het voorgaande verenigingsjaar en licht zij de begroting toe voor het komende jaar.