Het bestuur

 

Jean Louis van der Veen :     Voorzitter    
Perry Vleeshouwers : Penningmeester    
Annemarie Mulders : Secretaris   [email protected]

Jean Louis van der Veen

ad interim

:

Voorzitter Technische commissie & jeugdcommissie

 

 

Bart Kreemers :

Voorzitter Facilitaire commissie

Vice-voorzitter

  [email protected] 

vacant

:

Voorzitter PR&Marketing commissie

 

 

Toon Muller : Voorzitter Ledencommissie    

Het bestuur vergadert 12x per jaar.

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar in maart wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af van haar werkzaamheden van het voorgaande verenigingsjaar en licht zij de begroting toe voor het komende jaar.